Tevredenheidsenquête RIZIV 2016: Een top score !

speos beheert ondertussen al 9 jaar de behandeling en de opvolging van de bestellingen van medische getuigschriften voor alle zorgverleners in België.

Eens per jaar wordt deze dienstverlening geëvalueerd door een gespecialiseerde onafhankelijke maatschappij. Zij kaarten verschillende aspecten van tevredenheid aan in hun enquête, zoals het verloop van de bestelling, de leveringstermijn en -kwaliteit, de betalingsmodaliteit, het call center, etc. Momenteel bereiken we een globale tevredenheid van 98,4%. Dit mooie resultaat werd, in nauwe samenwerking met RIZIV, behaald dankzij ons streven naar voortdurende verbetering van de processen en de optimalisatie van het systeem.

Het getuigt van een grote tevredenheid van de klanten, de gebruikers van deze dienst.

Wij danken allen voor het vertrouwen in onze diensten!