Fedict wordt de Belgische PEPPOL-autoriteit

België experimenteert al sinds 2013 met elektronische facturatie. De federale regering zette op dat moment een pilootproject op om de haalbaarheid van Business-to-Government e-facturatie te onderzoeken en te bepalen welke factoren essentieel waren om e-facturatie ook buiten het B2G-domein met succes te veralgemenen. De Vlaamse regering sloot zich bij dit pilootproject aan en voegde er een gewestelijke dimensie aan toe. Tijdens de pilootfase kwamen de betrokken overheidsdiensten en hun leveranciers tot de belangrijke vaststelling dat het gebruikte onboarding-model tussen de partijen veel te complex was voor de geplande grootschalige uitrol waaraan meerdere honderden aparte klantenentiteiten en meer dan 30.000 leveranciers zouden deelnemen. De traditionele aanpak vergde een te grote informaticakennis en onvermijdelijke aanpassingen te veel obstakels zouden opwerpen op de weg naar een massale toepassing tegen een betaalbare prijs.

De regering besliste daarom om haar leveranciersinterface te vervangen door een PEPPOL-interface. Deze keuze vereist minder informaticakennis van de leveranciers en maakt het mogelijk om in één stap naar e-facturatie over te gaan in plaats van de klassieke party-per-party aanpak te volgen die een van de belangrijkste oorzaken is van de hoge instapkosten voor de implementatie van elektronische facturatie. De toepassing van PEPPOL betekent niet dat facturen volgens een 100% standaardprocedure naar elke klant zullen worden verzonden, maar verschillen zullen nu volledig tot de zakelijke discussies behoren die ook bestaan bij papieren facturatie. PEPPOL maakt een standaarduitwisseling van informatie mogelijk voor alle facturen tussen alle partijen en geeft een nieuwe dimensie aan geavanceerde point-to-point integratie en optimalisering.

Fedict staat in voor het beheer van Mercurius, het platform dat alle facturen voor Belgische overheidsdiensten ontvangt en ze distribueert naar hun ontvangers. Om het belang van deze beslissing voor de sector van de e-invoicing integratie te onderstrepen heeft Fedict besloten de setup en exploitatie van Mercurius uit te besteden aan een competente speler op de markt. De offerteaanvraag werd gepubliceerd in augustus 2015 en het contract werd in december gegund. Verwacht wordt dat Mercurius tegen het einde van het eerste kwartaal 2016 verbonden zal zijn met PEPPOL.

Parallel daarmee heeft Fedict besloten PEPPOL-autoriteit voor België te worden om de toepassing van elektronische facturatie in België te stimuleren. E-facturatie B2G en B2B zijn immers nauw met elkaar verwerven en het is zeer de vraag of e-facturatie B2G werkelijkheid kan worden zonder dat ook e-facturatie tussen bedrijven ruimere ingang vindt. In partnership met andere openbare en private organisaties en federaties (lokaal, gewestelijk en federaal) zal Fedict bewustwordingsprogramma’s en discussieplatformen organiseren zoals van een PEPPOL-autoriteit verwacht wordt. Fedict zal ook bijdragen aan de evolutie van de standaarden die vereist is om van e-procurement een realiteit en een succes te maken voor alle betrokken partijen.

http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/nieuwsbericht_detail/fedict_wordt_de_belgische_peppol_autoriteit