Tevredenheidsenquête RIZIV 2022

De kwaliteit van speos-diensten wordt opnieuw beloond!

SPEOS is door het RIZIV belast met het volledige beheer van het proces van bestellen, afdrukken en afleveren voor de levering van de getuigschriften voor verstrekte hulp en de overeenstemmingsstroken voor alle zorgverleners in België.

Eens per jaar wordt deze dienstverlening geëvalueerd door een gespecialiseerde onafhankelijke maatschappij. Zij kaarten verschillende aspecten van tevredenheid aan in hun enquête, zoals het verloop van de bestelling, de leveringstermijn en -kwaliteit, de betalingsmodaliteit, het call center, etc.

Speos behaalt een tevredenheidspercentage van 99,2%

Het resultaat van de jaarlijkse tevredenheidsenquête heeft opnieuw een uitzonderlijk resultaat van 99,2% bereikt! Dit mooie resultaat werd, in nauwe samenwerking met RIZIV, behaald dankzij ons streven naar voortdurende verbetering van de processen en de optimalisatie van onze systemen.

Wij danken alle gebruikers voor het vertrouwen in onze diensten!