31 mei 2017 Christel Devleesschauwer

Tevredenheidspercentage RIZIV 2017: een uitzonderlijk resultaat van 99,2%

Het resultaat van de jaarlijkse tevredenheidsenquête die door een onafhankelijk bedrijf wordt uitgevoerd, heeft een uitzonderlijk resultaat van 99,2% bereikt !

Dit resultaat werd behaald dankzij de voortdurende verbetering van de processen en de optimalisatie van het systeem.