De tijd tussen het uitschrijven van de retributies en het versturen van betalingsherinneringen is gedaald met 25% en wij ontvangen meer betalingen binnen de overeengekomen termijn. Hierdoor verbeteren wij onze cashflow en worden er minder herinneringen verstuurd.

Onze werknemers besparen tijd, waardoor we een grotere werkmassa aankunnen, kwalitatief gericht werken, onze dienstprestaties verbeteren ten opzichte van de belastingplichtige en ons kunnen focussen op andere taken.

De gemoedsrust dat de verwerking volautomatisch en vlekkeloos zal verlopen is een niet te onderschatten element voor de werkkwaliteit van onze werknemers.