Het RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, geeft de mogelijkheid aan zorgverstrekkers om hun getuigschriftenboekjes via het internet te bestellen. speos verzorgt in dat proces de productie en verzending van de getuigschriften voor de artsen. Voorheen kochten zorgverleners – zoals dokters of verzorgingsinstellingen – hun getuigschriftenboekjes, kettingformulieren en overeenstemmingsstroken via de federale overheidsdienst (FOD) Financiën. Omdat dat echter niet tot de kernactiviteiten van de FOD behoorde, besliste de regering eind 2005 om het RIZIV te laten instaan voor het bestellen, drukken en verdelen van getuigschriften. Het gaat om 150 miljoen getuigschriften per jaar of 750.000 per dag. Het grootste deel zijn gepersonaliseerde getuigschriften op naam van de arts.

Om dit mogelijk te maken, kregen alle zorgverleners een elektronische Mycertipost-account en een wachtwoord. Aanloggen op Mycertipost kan ook aan de hand van de elektronische identiteitskaart. Dat garandeert dat alleen officieel erkende zorgverleners medische getuigschriften bestellen.

Eens per jaar wordt deze dienstverlening geëvalueerd door een gespecialiseerde onafhankelijke maatschappij.

De globale tevredenheid ligt rond 96%. Dit mooie resultaat wordt in nauwe samenwerking met RIZIV, behaald dankzij ons streven naar voortdurende verbetering van de processen en de optimalisatie van het systeem. Het getuigt van een grote tevredenheid van de klanten, de gebruikers van deze dienst.